Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

 

  ORGANIZACJA > Cel i zadania OSP

 

Na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP opracował wzorcowy statut dla Ochotniczych Straży Pożarnych[1].    

 

Według wzorcowego statutu celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1.   Prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2.  Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3.  Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.  Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5.  Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

6.  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu.

 

 

Wymienione cele Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1.  Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej (sąsiednie miejscowości, w których nie ma jednostek ochrony przeciwpożarowej).

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów ratowniczych.

3.  Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4.  Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP
i współdziałanie z PSP w organizowaniu szkolenia funkcyjnych (mechaników, operatorów sprzętu, dowódców, radiooperatorów).

5.  Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6.   Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7.  Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących ochronę przeciwpożarową.

8.  Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu.[2]

Ochotnicza Straż Pożarna może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach państwowych. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP. Natomiast jednostka może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników (np. kierowców, księgowych itp.)[3].


 


[1] Warszawa 1996 r.

[2] Na podstawie § 9 i § 10 statutu OSP. Warszawa 1996 r.

[3] Na podstawie art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 07 kwietnia 1991 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. 2001.75.855 – tekst jednolity).

 

 

 

Wybrane zagadnienia pracy dyplomowej:

 

ORGANIZACJA  I  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I  ICH  ZWIĄZKU  W  OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ  RP

 

Opracował : Andrzej Osuch

 

 
dodał: dh Piotr J.
 
 

Organizacja

Strona główna
System organizacyjny
Ochrona p.poż.
Zapobieganie pożarom
Działania ratownicze
Jedn. ochrony p.poż.
Funkcjonowanie OSP
OSP jako stowarzyszenie
Cel i zadania
Uprawnienia i obowiązki
Upr. i obowiązki w KSRG
Włączenie do KSRG
Koszty OSP
Akty prawne

 

© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.