SERWISY INTERNETOWE

 
     www.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     

 

 

-

WYSZUKAJ W SERWISACH

       

Serwis Internetowy Miasta i Gminy Oleszyce

www.serwis.oleszyce.org

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach

www.osp.oleszyce.org

 

 Straż Pożarna Powiatu Lubaczowskiego

www.strazacy.info

 

Galeria zdjęć

www.fotka.oleszyce.org

 

 

 

NOTA PRAWNA

 

      Serwisy Ochotniczej Straż Pożarnej w Oleszycach, Straży Pożarnej Powiatu Lubaczowskiego znajdujących się pod adresami www.osp.oleszyce.org, www.strazacy.info oraz inne serwisy znajdujące się pod adresem www.oleszyce.org zostały opracowane jako serwisy wyłącznie informacyjne.

Rozpoczęcie korzystania z serwisów internetowych wymienionych na stronie www.oleszyce.org a w szczególności serwisów w domenach www.osp.oleszyce.org, www.strazacy.info, www.forum.oleszyce.org , www.fotka.oleszyce.org  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków wtedy nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisów internetowych wyszczególnionych pod adresem www.oleszyce.org . Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu.

Administrator serwisów ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty oprawnej zaś Państwo, jako użytkownicy serwisów internetowych obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego po wprowadzeniu przez administratora zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z serwisów internetowych wymienionych na stronie www.oleszyce.org.

1. Prawo autorskie i pokrewne.

Treść stron internetowych wymienionych na stronie www.oleszyce.org chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że administrator w/w serwisów wyrazi na to pisemną zgodę. Administrator serwisów wyraża zgodę, aby jedynie przeglądali Państwo serwisy internetowe wymienione na stronie www.oleszyce.org drukowali fragmenty tych serwisów wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszystkie użyte w serwisach wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do serwisów internetowych wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org  nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisach bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego lub towarowego .

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w serwisach wymienionych na stronie www.oleszyce.org, pozostawione przez odwiedzającego nie będą traktowane przez administratora jako poufne lub zastrzeżone.
Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
Wszelkie pomysły oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Administratora. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

2.  Wyłączenie odpowiedzialności.

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszym użyciem. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Informacje i opinie zawarte w serwisach internetowych wymienionych na stronie internetowej www.oleszyce.org zostały opracowane lub zbierane przez Administratora w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisach internetowych wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez serwisy wyszczególnione na stronie www.oleszyce.org.


3.  Zasady korzystania z serwisu.

Informacje zamieszczone w serwisach wymienionych na stronie www.oleszyce.org nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w serwisach mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Korzystanie z serwisów internetowych wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy miejscowo.

Administrator: Piotr Janowski

 

 
 
 
 
© www.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.